Cleo Keffer

Năm 2012 Casio Nhật Bản đã hỗ trợ cho Doanh nghiệp cổ phần Tie đồ dùng tính tiền Casio có tiếng việt, kèm theo Casio SE S300 chính là một trong các model đã có khả năng được nâng cấp lên với tiếng Việt. Đây là uy thế dễ sợ tương đối lớn về phần một số dòng đồ dùng tính tiền nữa, bởi phần nhiều máy tính tiền ở tại Việt Nam giao diện tiếng anh( Tiếng việt không dấu). us

  1. No one has commented yet.

Post a comment

Cleo Keffer

Cleo Keffer avatar

Cleo Keffer is a from Salt Lake City . Cleo Keffer has been member of this site for 5 months.

So far Cleo Keffer has earned 0pts and has 61 views!

Friends

No users fitting this criteria.

Recent Blogs

  1. No Items

    There is nothing to display yet, check back soon.

Recent Forum Activity

    There is nothing to display yet, check back soon.