Yong Voros

Năm 2010, Nội dung Quốc Gia QGTĐ. 09.07. "Xem xét kĩ chế tạo bộ lọc nhiều tầng để khử kim loại nặng, các chất hữu cơ đồng thời vi khuẩn đất nước ta cấp đạt tiêu chuẩn nước uống trực tiếp." Kỹ thuật chính xác mang tên: CÔNG NGHỆ HẤP PHỤ CHỌN LỌC và phát triển công nghệ lắp nano bạc lên nguyên liệu hấp phụ nhằm cho khử vài vi khuẩn ở nước. máy lọc nước

  1. No one has commented yet.

Post a comment

Yong Voros

Yong Voros avatar

Yong Voros is a from Columbia . Yong Voros has been member of this site for 5 months.

So far Yong Voros has earned 0pts and has 45 views!

Friends

No users fitting this criteria.

Recent Blogs

  1. No Items

    There is nothing to display yet, check back soon.

Recent Forum Activity

    There is nothing to display yet, check back soon.